RETRATS       ESPECTACLES


          ^ Estat decepció^ WITH MY WHOLEHEARTMINDBOD


^ MONSTER, de prop ningú és normal

^ El primer hivern
^ Hem vingut aquí a deixar les coses clares^ Cançons de Troia


^ Dos pits i una poma


^ Coses de nines


^ El primer hivern